اخبار موسسه آموزش عالی سنا - کد خبر : 790 مورخ:[1395-08-02 16:19:01]

»
»قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد رشته ژنتیک ورودی 1395

با توجه به ابلاغ جدید دروس و سرفصل های رشته کارشناسی ارشد ژنتیک، از ورودی 1395به بعد درس زیست فناوری دارویی جایگزین درس تازه هایی از ژنتیک گردید.

کلاس درس زیست فناوری دارویی پنجشنبه ها ساعت 8 الی 11.30 در کلاس 106 و بصورت یک هفته درمیان است.

شروع کلاس از روز پنجشنبه 13 آبان می باشد.