اخبار موسسه آموزش عالی سنا - کد خبر : 806 مورخ:[1396-02-25 13:23:01]

»
»قابل توجه دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد که از پایان نامه خود دفاع نموده اند

دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد که از پایان نامه خود دفاع نموده اند ، قبل از هرگونه صحافی و تسویه حساب، جهت ثبت پایان نامه خود در سایت ایران داک به معاونت پژوهشی مؤسسه مراجعه نمایند.