اخبار موسسه آموزش عالی سنا - کد خبر : 869 مورخ:[1398-01-20 13:30:01]

»
»ثبت نام بن خرید کتاب نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

جهت ثبت نام بن خرید کتاب از سی و دومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران ( 1398 ) از تاریخ 20 فروردین الی 24 فروردین 1398 به آدرس bon.tibf.ir  مراجعه نمایید.