اخبار موسسه آموزش عالی سنا - کد خبر : 862 مورخ:[1397-08-13 15:55:01]

»
»برگزاری کلاس های تئوری و عملی تربیت بدنی 1 و 2

کلاس تئوری درس تربیت بدنی 1 و 2 بانوان روز چهارشنبه 21 فروردین 1398 از ساعت 15 الی 17 و در کلاس 107 برگزار می شود. ( تاریخ درج خبر 1398/01/20 )

کلاس تئوری درس تربیت بدنی 1 و 2 آقایان روز چهارشنبه 21 فروردین 1398 از ساعت 15 الی 17 و در کلاس 106 برگزار می شود. ( تاریخ درج خبر 1398/01/20 )

 

تاریخ برگزاری کلاس های عملی تربیت بدنی به شرح ذیل می باشد :

جمعه 1398/01/23

جمعه 1398/01/30 جمعه 1398/02/06
جمعه 1398/02/13 جمعه 1398/02/20 جمعه 1398/02/27
 جمعه 1398/03/03    

گروهبندی تربیت بدنی عملی  بانوان :

تربیت بدنی1 بانوان  گروه 1 جمعه ها از ساعت 8 الی 9.30 مجموعه ورزشی داراب ساری سالن حجاب ( زمان گروهبندی روز چهارشنبه 21 فروردین 1398 از ساعت 15 الی 17 می باشد )

تربیت بدنی1 بانوان  گروه 2 جمعه ها از ساعت 9.30 الی 11 مجموعه ورزشی داراب ساری سالن حجاب ( زمان گروهبندی روز چهارشنبه 21 فروردین 1398 از ساعت 15 الی 17 می باشد )

تربیت بدنی2 بانوان  گروه 1 جمعه ها از ساعت 11 الی 12.30 مجموعه ورزشی داراب ساری سالن حجاب ( زمان گروهبندی روز چهارشنبه 21 فروردین 1398 از ساعت 15 الی 17 می باشد )

تربیت بدنی2 بانوان  گروه 2 جمعه ها از ساعت 12.30 الی 14 مجموعه ورزشی داراب ساری سالن حجاب ( زمان گروهبندی روز چهارشنبه 21 فروردین 1398 از ساعت 15 الی 17 می باشد )

تربیت بدنی2 بانوان  گروه 3 جمعه ها از ساعت 14 الی 15.30 مجموعه ورزشی داراب ساری سالن حجاب ( زمان گروهبندی روز چهارشنبه 21 فروردین 1398 از ساعت 15 الی 17 می باشد )

گروهبندی تربیت بدنی عملی  آقایان :

تربیت بدنی1 آقایان  جمعه ها از ساعت 15.30 الی 17 مجموعه ورزشی داراب ساری سالن حجاب ( زمان گروهبندی روز چهارشنبه 21 فروردین 1398 از ساعت 15 الی 17 می باشد )

تربیت بدنی2 آقایان  جمعه ها از ساعت 17 الی 18.30 مجموعه ورزشی داراب ساری سالن حجاب ( زمان گروهبندی روز چهارشنبه 21 فروردین 1398 از ساعت 15 الی 17 می باشد )