اطلاع رسانی جلسات دفاع از پایان نامه : - کد صفحه : 179

دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد که از پایان نامه خود دفاع نموده اند ، قبل از هرگونه صحافی و تسویه حساب، جهت ثبت پایان نامه خود در سایت ایران داک به معاونت پژوهشی مؤسسه مراجعه نمایند.

 

 

دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد ورودی 96 و ماقبل ، جهت انجام مراحل دفاع از پروپوزال خود فرم های 1 و 2 و 3 را به همراه پروپوزال تا تاریخ 1397/10/30 به معاونت پژوهشی مؤسسه تحویل دهند.

 
 

آن دسته از دانشجویانی که قصد  دفاع از پایان­ نامه خود را در نیمسال اول سال تحصیلی 98-97 دارند، جهت انجام مراحل دفاع از پایان­ نامه خود تا تاریخ 1397/10/30 به معاونت پژوهشی مؤسسه مراجعه نمایند


مراحل دفاع از پروپوزال

1) فرم شماره (1)- فرم پذیرش دانشجو توسط استاد

2) فرم شماره (2)- فرم درخواست تصویب عنوان پایان نامه

3) فرم شماره (3)- فرم درخواست دفاع از پروپوزال که شامل:

الف) اعلام استاد راهنما مبنی بر آماده بودن دانشجو برای دفاع و درخواست تعیین جلسه دفاع

ب) برگزاری جلسه و رأی شورای پژوهشی و تایید پژوهش

ج) تایید استعلام irandoc- دانشجو می بایست موضوع خود را در دو مرحله ؛ 1) پیشینه پژوهش 2 ) پیشنهاد پروپوزال

در سامانه ایران داک ثبت نماید.

د) تایید کارشناس کتابخانه مبنی بر تکراری نبودن موضوع و ثبت نهایی ایران داک

ه) تایید معاونت پژوهشی و ثبت در پرونده

 

جلسه دفاع پایان نامه دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی فضای سبز روز سه شنبه 27 آذر 1397 از ساعت 15 الی 16 برگزار خواهد شد. ( تاریخ درج خبر 1397/09/26 )

جلسه دفاع پایان نامه دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی فضای سبز روز سه شنبه 27 آذر 1397 از ساعت 16 الی 17 برگزار خواهد شد. ( تاریخ درج خبر 1397/09/26 )

 


جلسه دفاع پایان نامه دانشجوی کارشناسی ارشد رشته باغبانی-گیاهان دارویی روز یکشنبه 1 مهر 1397 ساعت 3 بعد از ظهر برگزار خواهد شد. ( تاریخ درج خبر 1397/06/27 )


جلسه دفاع پایان نامه دانشجوی کارشناسی ارشد رشته ژنتیک روز دوشنبه 26 شهریور 1397 از ساعت 13 الی 14 برگزار خواهد شد. ( تاریخ درج خبر 1397/06/22 )

جلسه دفاع پایان نامه دانشجوی کارشناسی ارشد رشته ژنتیک روز دوشنبه 26 شهریور 1397 از ساعت 14 الی 15 برگزار خواهد شد. ( تاریخ درج خبر 1397/06/22 )

جلسه دفاع پایان نامه دانشجوی کارشناسی ارشد رشته ژنتیک روز دوشنبه 26 شهریور 1397 از ساعت 15 الی 16 برگزار خواهد شد. ( تاریخ درج خبر 1397/06/22 )

جلسه دفاع پایان نامه دانشجوی کارشناسی ارشد رشته ژنتیک روز دوشنبه 26 شهریور 1397 از ساعت 16 الی 17 برگزار خواهد شد. ( تاریخ درج خبر 1397/06/22 )


جلسه دفاع پایان نامه دانشجوی کارشناسی ارشد رشته ژنتیک روز یکشنبه 14 مرداد 1397 از ساعت 15.30 برگزار خواهد شد. ( تاریخ درج خبر 1397/05/13 )