اخبار آموزش - کد صفحه : 180

 


 تاریخ امتحان پایان ترم درس ریاضی2 استاد تمیزکار از روز شنبه 2 شهریور 1398 به روز یکشنبه 3 شهریور 1398 ساعت 10 صبح تغییر یافت. ( تاریخ درج خبر 1398/05/30 )


کلاس فوق العاده درس فیزیولوژی گیاهی روز یکشنبه 27 مرداد 1398 از ساعت 9  و در کلاس 103 برگزار می شود. ( تاریخ درج خبر 1398/05/26 )


 کلاس رفع اشکال درس مهندسی ژنتیک 2 استاد خانم دکتر حیدری روز سه شنبه 22 مرداد 1398 از ساعت 10 و در کلاس 106 برگزار می شود. ( تاریخ درج خبر 1398/05/20 )


دانشجویان دارای واحد در نیمسال تابستان 1398از روز شنبه 12 مرداد 1398 جهت دریافت کارت ورود به جلسه امتحانات پایان ترم نیمسال تابستان سال تحصیلی 98-97 به امور مالی مؤسسه مراجعه نمایند.

(تاریخ درج خبر 1398/05/09)


 کلاس فوق العاده درس مبانی زیست استاد آزادبخت روز سه شنبه 15 مرداد 1398 از ساعت 9 الی 15 و در کلاس 106 برگزار می شود. ( تاریخ درج خبر 1398/05/07 )


 کلاس درس باکتری شناسی استاد بابایی زاد روز یکشنبه 6 مرداد 1398 برگزار نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1398/05/06 )


کلاس درس بیوشیمی متابولیسم ( بیوشیمی2 ) استاد خنکدار روز یکشنبه 30 تیر 1398 از ساعت 10 برگزار می شود. ( تاریخ درج خبر 1398/04/29 )


 کلاس درس فیزیولوژی استاد زائر روز چهارشنبه 26 تیر 1398 از ساعت 7.30 و در کلاس 107 برگزار می شود. ( تاریخ درج خبر 1398/04/24 )


انتخاب واحد ترم تابستان سال تحصیلی 98 - 97 در روزهای سه شنبه 11 تیرماه و چهارشنبه 12 تیرماه 1398 و به صورت حضوری انجام خواهد شد .

 

برنامه کلاسی دروس ارائه شده : ( ویرایش 1398/04/23 )

درس استاد
روز و ساعت تشکیل کلاس تاریخ امتحان
بیوشیمی متابولیسم خنکدار

یکشنبه از ساعت 7.30 الی 10.30

دوشنبه از ساعت 7.30 الی 10.30

109 1398/06/02
بیوشیمی 2 خنکدار

یکشنبه از ساعت 7.30 الی 10.30

دوشنبه از ساعت 7.30 الی 10.30

109 1398/06/02
ایمونولوژی حیدری یکشنبه از ساعت 7.30 الی 13.30 107 1398/06/04
ایمنی شناسی حیدری یکشنبه از ساعت 7.30 الی 13.30 107 1398/06/04
باکتری شناسی عمومی بابایی زاد

یکشنبه از ساعت 7.30 الی 10.30

سه شنبه از ساعت 7.30 الی 10.30

108 1398/06/02
کالبدگشایی شریفی مهر یکشنبه از ساعت 10.30 الی 13.30 108 1398/06/04
اخلاق اسلامی موحد دوشنبه از ساعت 7.30 الی 10.30 107 1398/06/06
اندیشه 2 فیضی دوشنبه از ساعت 7.30 الی 10.30 108 1398/06/06
تاریخ و فرهنگ موحد دوشنبه از ساعت 10.30 الی 13.30 107 1398/06/05
ژنتیک پایه خوش روز سه شنبه از ساعت 7.30 الی 13.30 109 1398/06/03
ژنتیک 1 خوش روز سه شنبه از ساعت 7.30 الی 13.30 109 1398/06/03
اندیشه 1 فیضی سه شنبه از ساعت 7.30 الی 10.30 107 1398/06/05
آسیب شناسی روانی نادری یکشنبه از ساعت 10.30 الی 13.30
109 1398/06/02
مبانی زیست آزادبخت
دوشنبه از ساعت 10.30 الی 13.30
108
1398/06/03
ریاضی 2
تمیزکار
دوشنبه از ساعت 7.30 الی 13.30 110 1398/06/02
زیست سلولی مولکولی1 محمدپور سه شنبه از ساعت 7.30 الی 13.30 110 1398/06/05
زیست سلولی
محمدپور سه شنبه از ساعت 7.30 الی 13.30 110 1398/06/05
تفسیر موضوعی قرآن متدین سه شنبه از ساعت 11 الی 13.30 107  
کالبدشناسی 1
شریفی مهر یکشنبه از ساعت 7.30 الی 10.30 109 1398/06/02
فیزیولوژی
زائر
چهارشنبه از ساعت 7.30 الی 13.30 107 1398/06/06
فیزیولوژی گیاهی گرامی دوشنبه از ساعت 7.30 الی 13.30 109 1398/06/06

شروع کلاس ها از روز یکشنبه 16 تیرماه 1398 می باشد.

ساعت مراجعه از ساعت 7.30 الی 13 می باشد.